אישור מסירה ללקוח

ביום קבלת הפריטים לעיל ולאחר שהלקוח בדק את הפריטים בנוכחות נציג מחברת גאוזי בע”מ, מסכים בזאת הלקוח כי:

  1. קיבל את הציוד/הסחורה מחברת גאוזי בע”מ במצב תקין וללא כל תקלה.
  2. קיבל את חוברת ההדרכה של גאוזי המיועדת להתקנה של הציוד המיועד.
  3. על מתקין/קבלן קיימת חובה לבצע את ההתקנה בהתאם להנחיות בחוברת ההדרכה ואין לסטות מהוראות אלה.
  4. על מנת להבטיח את איכות העבודה יש להשתמש אך ורק עם הסיליקון שאושר על ידי חברת גאוזי מהסוגים הבאים:
  • Dan braven- hercuseal NOF
  • Dow Corning- 791/795
  • GE-Multisil SCS5500

בבמידה ומחליט הלקוח לבצע שינויים ו/או התקנות ו/או כל פעולה אחרת, שאינם לפי הנחיות חוברת ההדרכה, חברת גאוזי בע”מ לא תהיה אחראית להחלפת הציוד ו/או תיקונו והאחריות על המוצר תוסר.

כל זאת בכפוף לכתב האחריות של חברת GAUZY
(WL-09-01.03_Gauzy Warranty)